Ett kvartersombud utför följande arbete

  • Leda kvartersmedlemmarnas arbete under årets 2 städdagar.
  • Sköta varmvattenavläsningen inom "kvarteret" på kassörens uppmaning.
  • Se till att kvarterets grönytor och gemensamhetsytor såsom lekplatser och buskage sköts under övriga året (främst gräsklippning). (Kan t.ex. hanteras genom att kvartersombud gör upp lista där fastighet tilldelas en vecka enligt ett rullande schema.)
  • Handha bastunyckel och sköta utlåningen till kvarterets medlemmar (se även regler för bastun).
  • Hjälpa poolgruppen att bemanna poolschemat för sommaren.

 

Dessa personer är f.n. kvartersombud

Bävervägen 2-26 (kvarter 4):

Kerstin Sollerbrant Melefors, Bäverv 6, 070-5255862, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bävervägen 28-54 (kvarter 5):

Emil Persson, Bäverv 36, 070-887 41 47, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bävervägen 1-7, 9-19, 25-39 (kvarter 7):

Tobias Brink, Bäverv 17, 08-31 13 71, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bävervägen 21-23, 41-45, 56-62, 66-72 (kvarter 6):

Anders Klingström, Bäverv 43, 08-96 86 18, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Minkvägen 1-25 (kvarter 3):

Björn Kjellberg, Minkv 19, 076-11 82 065, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Minkvägen 2-28, 32, 34 (kvarter 1):

Henrik Gabrielson, Minkv 34, 070-781 37 73, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Minkvägen 27-51 (kvarter 8):

Martin Düring, Minkv 27, 0706-78 90 99, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Minkvägen 30, 36-64 (kvarter 2):

Andreas Stadler, Minkv 52, 070-471 39 51, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Extra information